• Reklam
  • EKSİKLER SGK'YA 15 GÜN İÇİNDE BİLDİRİLMEZSE CEZA KESİLECEK
    EKSİKLER SGK'YA 15 GÜN İÇİNDE BİLDİRİLMEZSE CEZA KESİLECEK

    SGK'ya verilmesi gereken bildirge, beyanname, belge veya defterlere istinaden sigortalıların ve çalışma gün sayılarının eksiksiz bildirilmesi şartıyla bildirilen prime esas kazanç tutarında, fiilin işlendiği tarihteki brüt asgari ücretin üçte birini geçmemek ve yüzde birini aşmayacak şekilde eksiklik tespit edilmesi durumunda, eksikliğin 15 gün içinde düzeltilmesi için ilgiliye ihtar verilecek.