• Reklam

AK PARTİ'DEN MİLYONLARI İLGİLENDİREN HABER

AK Parti milyonlarca vatandaşı ilgilendiren bir kanun teklifini Meclis'e sundu. AK Parti'nin Meclis'e sunduğu kanun teklifinde; Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi Kurulması, yaşlılık aylıkları için 1000 liranın alt sınır belirlenmesi, kira bedellerinde TÜFE'nin artış oranının baz alınması, Hazine ve Maliye Bakanlığının farklı kira sertifikası türlerinden ihraç yapabilmesi, işsizlik ödeneğinde, devamsızlık nedeniyle ödememe durumunun ortadan kaldırılması gibi düzenlemeler bulunuyor.

AK PARTİ'DEN MİLYONLARI İLGİLENDİREN HABER

AK Parti milyonlarca vatandaşı ilgilendiren bir kanun teklifini Meclis'e sundu. AK Parti'nin Meclis'e sunduğu kanun teklifinde; Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi Kurulması, yaşlılık aylıkları için 1000 liranın alt sınır belirlenmesi, kira bedellerinde TÜFE'nin artış oranının baz alınması, Hazine ve Maliye Bakanlığının farklı kira sertifikası türlerinden ihraç yapabilmesi, işsizlik ödeneğinde, devamsızlık nedeniyle ödememe durumunun ortadan kaldırılması gibi düzenlemeler bulunuyor.

AK PARTİ'DEN MİLYONLARI İLGİLENDİREN HABER
30 Kasım 2018 - 15:01

AK Parti içerisinde milyonlarca vatandaşı ilgilendiren çok önemli düzenlemelerin bulunduğu bir kanun teklifini Meclis'e sundu. Konu ile ilgili açıklamayı AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş yaptı. Muş yaptığı açıklamada 71 maddelik kanun teklifinin "ihtiyaç duyulan düzenelemelere yönelik" olduğunu söyledi. İşte Mehmet Muş'un açıklamaları ve AK Parti tarafından sunulan kanun teklifinin öne çıkan maddeleri...

- Türk Hava Kurumu ile sivil havacılıkta görevli pilotlar ve sertifikalandırılmış personele yapılan aylık ücret ödemelerinin gerçek safi değerinin %70'inin gelir vergisinden istisna edilmesi

- 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu kapsamında düzenlenen ürün senetlerinin elden çıkarılmasından doğan kazançların gelir ve kurumlar vergisinden istisnasının 31/12/2023 tarihine uzatılması.
- Ithalatta olduğu gibi yurtiçinde yabancı paraya dayalı olarak yapılan teslim ve hizmetlerde bedelin tamamen veya kısmen sonradan tahsil edildiği durumlarda, kur farklarının da matraha dahil olduğu yönünde düzenleme yapılmak suretiyle uygulamadaki tereddütlerin giderilmesi

- İmalat sanayii yatırımları üzerindeki katma değer vergisinden kaynaklı finansman yükünü gidermek amacıyla bu yatırımlar nedeniyle 2018 yılında yapılacak inşaat harcamaları dolayısıyla yüklenilecek katma değer vergisinin iade edilmesine yönelik uygulamanın 2019 yılında da sürdürülmesi.
- Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesinin kurulması ve görev tanımın yapılması

- Hazine ve Maliye Bakanlığının iç ve dış piyasalarda farklı kira sertifikası türlerinden ihraç yapabilmesine imkân sağlanması.
- Ülkemiz sigortacılık sektöründe yaşanan teminat sorunlarına daha etkin ve pro-aktif bir biçimde çözüm getirilmesi amacıyla Türk Reasürans Anonim Şirketi kurulması

Kira bedelinde TÜFE artış oranı
- Kira bedelinin belirlenmesinde tüketici fiyat endeksinin artış oranı olarak belirlenmesi.
 DASK'ın teknik işleticilik görevinin gerekmesi durumunda, münhasıran bu amaçla kurulacak bir anonim şirket üzerinden bu görevin yürütülebilmesi.
- Hazine ve Maliye Bakanlığının finansal araçlar konusundaki tecrübesi ve teknik kapasitesi dikkate alınarak konut hesabı uygulamasının daha etkin ve tasarrufları arttırıcı bir sistem haline getirilmesini teminen sistemin Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından uygulanması ve yürütülmesi

Varlık finansmanı fonlarına bazı vergilerde muafiyet
- Sermaye piyasalarına derinlik kazandırmak ve bu piyasalardaki ürünleri çeşitlendirmek için varlık finansmanı fonlarının sermaye piyasalarında yaptıkları işlemler nedeniyle lehe aldıkları paraların banka ve sigorta muameleleri vergisinden istisna tutulması.
- Hayvancılığın desteklenmesi amacıyla büyükbaş ve küçükbaş hayvanların satışından ve üreticilerden satın alınan sütün satın alma bedeli üzerinden alınan payın kaldırılması

İşsizlik ödeneği koşullarında kolaylık
- İşsizlik ödeneğinden yararlanma koşullarında kolaylık sağlanarak devamsızlık hallerinden kaynaklı ödememe durumunun ortadan kaldırılması ve işsizlik maaşı alabilmek için son 120 gün prim ödeme şartı hizmet akdine tabi olma haline dönüşmesi.
- Yaşlılık/malullük/ölüm aylığı almakta olan emeklilerimize ve hak sahiplerine ödenen aylıklar için 1.000 TL'lik alt sınır belirlenmesi

- Bebek sütlerinde ve şalgamda ÖTV kaldırılıyor

- Konut hesabına katılanlara devlet katkısı 20 bin liradan 25 bin liraya çıkarılıyor

KAYNAK: TAKVİM

YORUMLAR

  • 0 Yorum