• Reklam

Denizli'de Çınar Kadınları Birlik içinde  hareket edecek 

Başta Ankara  olmak üzere Türkiye genelinde ortak hareket etmek isteyen Çınar kadınları  Denizli’de birlik içinde hareket ediyor.

Denizli'de Çınar Kadınları Birlik içinde  hareket edecek 
06 Mart 2019 - 11:25


Başta Ankara  olmak üzere Türkiye genelinde ortak hareket etmek isteyen Çınar kadınları  Denizli’de birlik içinde hareket ediyor.

Resmi kuruluşunu tamamlayarak,  çalışmalarına başlayan ve hazırladıkları projelerle  topluma faydalı olmayı hedefleyen Çınar Kadınları  Meral Türk liderliğinde kadın gücünü bir araya getiriyor.
Kadınların laik ve demokratik Cumhuriyet ilkeleri ile kazandığı haklarını  geliştirilerek korunması ve yaygınlaştırılmasını, ev kadınlarının çalışma hayatına kazandırılmasını, çalışan kadınların çalışma şartlarının iyileştirilmesini sağlamak amacıyla  kurulan Denizli Çınar kadınları Derneği, Kadınların  teknolojik yeniliklere karşı kendini yetiştirmesine , gelişmelere  ayak uydurmasına, eğitilmesine ve bilinçlendirilmesine  yardımcı  olmak için her türlü sosyal ve kültürel faaliyetlerde bulunmak amacını hedefliyor.

Evrensel insan haklarına saygılı, sosyal hukuk düzeni içinde kadınların ve kız çocuklarının sosyokültürel ve bedensel gelişmeleri ile eğitimlerini sağlamayı amaçlayan  ve  Her yaştan kadın ve kız çocuğunun eğitim ve meslek sahibi bireyler olması için çalışmalar yapmayı planlayan  Denizli Çınar Kadınları Derneği  ihtiyaç sahibi kadınların barınma sorunlarını gidermeyi çalışmayı  proğramı içinde gösteriyor.
Seçimle ve atamayla siyasal görevlere gelen kadın sayısı ile kamu görevi ve özel sektörde görev yapan çalışan kadın sayısını ve oranını arttırmayı  çalışma proğramına alan  ve Kadın seçmenlerin eşit temsil hakkından yararlanmasını sağlayarak demokrasinin ve tüm toplumun güçlendirilmesi için çalışmayı hedefleyen  Çınar Kadınları Derneği  Yönetimi Faaliyetlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yaparak, Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek, Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları  temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak, yayın yapmak, dergi, gazete çıkarmak, amacına uygun video, kaset, belgesel film ve CD ve DVD ler hazırlamak  için çalışma planı yapıyor.
Amacın gerçekleştirilmesi için cinsiyet farkı gözetmeksizin gerekli olan her kişi, kurum, kuruluş, dernek, vakıf ve topluluklardan  yardım , destek alınmayı planlayan  Çınar Kadınları , Amacın gerçekleşmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek için çalışmalarına  hız vermeye başladı.

YORUMLAR

  • 0 Yorum