• Reklam

Erol YARAR'dan Uyarı: Vergileri Bindirmeyin  İndirin...

Geçen hafta yeni vergi yasası ile kurumlar vergisi oranları %25 arttırılarak , %20 den %25 e çıkarıldı. Korona salgının tüm dünyada hızla  devam ettiği bir süreçte  ülkemizde , enflasyon, dolar kuru ve faiz Ve de işsizlik rakamlarının yükselişte olduğu bir ortamda bu artış nereden geldi ve nasıl yorumlamak lazım. diyen MÜSİAD kurucu başkanı Erol YARAR; Vergileri bindirmeyin aksine indirin diyerek bunun kalkınma ve işsizliği negatif yönde etkileyeceğini belirtti.

 Erol YARAR'dan Uyarı: Vergileri Bindirmeyin  İndirin...
21 Nisan 2021 - 13:53
Erol YARAR'ın açıklaması:


Bindirmeyin 
İndirin 

(Yeni Vergiler  ve Kalkınma )

Dünyada varlığını sürdüren tüm devletler , iktisaden gelişebilmek ve toplumsal refahı sağlayabilmek için sanayileşmeye önem vermişler , bunu başarabilen ülkelerede gelişmiş ülkeler demişlerdir. Gelişmeye çalışanlarada gelişmekte olan ülkeler adı verilmiştir. 

Gelişmiş ülkelerin ortak paydası,  fert başına milli gelirlerinin 20.000 $ üstünde olması , %5-6 bandında işsizlik , % 3 ü aşmayan yıllık enflasyon rakkamlarıdır.
Gelişmeye çalışan ülkeler ise , iktisaden geri kalmış ülkeler kadar olmasada , gerek milli gelir , gerek enflasyon ve işsizlik oranlarında istikrarlı bir seyir izleyememekte , genellikle inişli çıkışlı bir yapı arzetmektedir.

Gelişmekte olan ülkeler , gelişmiş ülkelerin seviyesine çıkmak İçin , gerek iç ve gerekse dış yatırımları hızlandırarak sanayileşme yönünde çok etkin uygulamalar yapmak ve bunları sürdürülebilir kılmak zorundadır.Bu yönde uygulanan en etkin teşviklerin başında , vergi indirimleri  gelmektedir. Bu indirimleri sağlayarak , hem iç birikimleri , hemde yabancı sermayeyi sanayileşmeye çekmek , bu sayede  Yatırımlar için cazibe merkezi  olmaya çalışmaktadırlar .

Bütün bu genel bilgileri yazmamın sebebi , bizde geçen hafta yeni vergi yasası ile kurumlar vergisi oranları %25 arttırılarak , %20 den %25 e çıkarıldı.
Korona salgının tüm dünyada hızla  devam ettiği bir süreçte  ülkemizde , enflasyon, dolar kuru ve faiz Vede işsizlik rakamlarının yükselişte olduğu bir ortamda bu artış nereden geldi ve nasıl yorumlamak lazım.
Ülkemizin iktisadi olarak zor bir dönemden geçtiği herkesin malumudur . Böyle zorlu bir dönemde uygulanacak reçeteler çok dikkatle hazırlanarak ülkemizin sıkıntılarını azaltması beklenir. Şunu baştan açıklıkla ifade etmek lazım ki , bu vergi artışı çok hatalı ve zamansız olmuştur. 

İşsizliğin uygulanan baskıya rağmen  % 13’ün üzerinde olduğu , piyasa faizlerinin % 22 leri aştığı , enflasyonun % 15 geçtiği bir ortamda devletin sanayiciyi rahatlatacağı tek oran,  vergi indirimiyken , bunun arttırılması çok yanlış bir uygulama olmuştur. Almanya  dünyanın en güçlü ekonomilerinden biri olmasına rağmen, bu yıl kurumlar vergisinin tahsilini bir yıl faizsiz bir şekilde öteleyerek zaten güçlü olan sanayisini rahatlatmaya çalışmaktadır, bu ve buna benzer nice uygulamalar karşısında , bu uygulamaya ne demek lazım. Ülkemizde ,sanayimizi uzun vadeli yatırım kredileri ile destekleme imkanlarımız maalesef yok denecek kadar azdır , faizlerin ve kar paylarının yükselmekte olduğu malum , ihracatımızın en önemli dayanağı ve cari açığı kapamadan en büyük beklentimiz sanayi firmalarıdır. Bu sanayicilere , kurumlar vergisi indirimi ve vergi ötelenmeleri , yapılması gereken acil temel uygulamalardır. Yükselen kurlar, enflasyon , sanayicinin elindeki kaynakları reel anlamda eritmiştir. Bu erimenin , ek finans , teşvik ve indirimlerle desteklenmesi , sanayicinin sermaye yapısının güçlendirilmesi gerekmektedir.
Bütçe açıklarını kapatmanın bir çok yolu vardır, en kötüsü emisyon opsiyonu bile mevcuttur, ama işsizlik, İhracat, özetle kalkınma önceliğimiz olmalıdır.
Merkez bankası dahil , Faizi oranlarını ve katılım bankalarının kar paylarını piyasa şartları belirler , devletin müdahalesi çoğunlukla ters teper ama , devletten beklenen ,  elindeki en önemli enstrüman olan vergi indirimi ve tahakkuk etmiş vergi tahsilatlarının   ertelenmesi ve vergi iade Sistemlerinin hızlandırılması gibi birçok tedbirle  piyasayı rahatlatması ve desteklemesidir.
 
Alman devleti KFW bankası aracılığı ile bu yıl İçin de sanayi işletmelerine 3 yıl ödemesiz yıllık %1.1-1.5 faiz( aylık değil yıllık) ile kredi veriyor ( yıllık enflasyonun altında), mecburi iflasları erteledi , bütün gayretleri , güçlü Alman sanayisini ayakta tutmak ve korona krizini en az zararla ve hatta bazı ülkelerin zayıflaması neticesinde güçlenerek çıkmayı hedeflemektedir .
İbni Haldun’dan beri , kriz dönemlerinde vergi indirimleri en çok tavsiye edilen iktisadi rahatlatma ve rehabilite etme metodudur.
Devletimizin kıymetli yöneticilerini vergi arttırma uygulamasından acilen vaz geçerek , vergi oranlarını eski seviyesinin  altına çekmeye , sanayimizi istihdamı arttıracak şekilde hem kamu bankaları hemde vergi sistemiyle desteklemeye çağırıyorum. Kapanan işletmenin tekrardan açılma maliyeti çok yüksektir ve bazen imkansızdır , var olan işletmeyi yaşatmak kıyas götürmez derecede düşük maliyetlidir. 
Enflasyon öncelikli politika  değil ,  cari açığı kapatmak , sanayiyi geliştirme ve istihdam politikaları öncelikli olmalıdır, tüm diğer gelişme ve enflasyon dahil iyileşmeler bunu takip edecektir.

Erol Yarar
MÜSİAD Kurucu Başkanı

YORUMLAR

  • 0 Yorum