• Reklam

Evi olmayana çifte destek

2020 yılı programında yer alan tasarıya göre, ilk evini alacaklara devlet, vergide indirim yapacak. Bankalar ise konut kredisi faizinde avantajlı oranlar sunacak.

Evi olmayana çifte destek

2020 yılı programında yer alan tasarıya göre, ilk evini alacaklara devlet, vergide indirim yapacak. Bankalar ise konut kredisi faizinde avantajlı oranlar sunacak.

Evi olmayana çifte destek
06 Kasım 2019 - 09:11

2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'ndan yapılan derlemeye göre, vergi ve makro ihtiyati düzenlemeler yoluyla üretken olmayan yatırımların cazibesi azaltılarak, tasarruflar verimli alanlardaki yatırımlara yönlendirilecek. Hazine ve Maliye ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca ikinci ve sonraki konut alımlarında vergileme ve kredi kullanımına ilişkin düzenleme ve uygulamalar gözden geçirilecek. Bu kapsamda üretken olmayan yatırımların cazibesini azaltmak amacıyla ikinci ve sonraki konut alımında uygulanan vergi istisnaları gözden geçirilecek, gerekli görülen istisnalar kaldırılacak. 

ÖZEL FAİZ ORANLARI 

Konut kredilerinde geçerli olan kredi değer oranı gibi parametrelerin ikinci ve sonraki konut alımlarında farklılaştırılmasına yönelik mevzuat çalışması yapılacak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın da projelere vereceği destekle, hanehalkı tasarruflarının artırılmasını teminen borçlanarak harcama yerine harcama öncesinde tasarruf etme davranışı desteklenecek. Bunun için ilgili kurum ve kuruluşların işbirliğiyle vergisel teşviklerin uygulanabileceği potansiyel alanlar tespit edilecek. 

TASARRUF HESAPLARI ÇEŞİTLENECEK

Bankalarla görüşülerek belirlenen alanlarda konut ve çeyiz hesaplarına benzer alternatif modeller oluşturulacak ve fizibilite çalışmaları yapılacak. Söz konusu harcama kalemlerine ilişkin birikim hesaplarının çalışma sistematiğinin tasarlanmasını müteakip uygulanabilir vergisel teşvikler belirlenecek. 

YATIRIMLARA E-DEVLET'TEN TAKİP

Finansal okuryazarlığın artırılması yoluyla, hanehalkı ve firmaların tasarruf yapma farkındalığı ve tasarrufların yönlendirileceği finansal araçlara yönelik bilgi düzeyi artırılacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Türkiye Bankalar Birliği (TBB), Türkiye Katılım Bankaları Birliği'nce (TKBB) bankacılık alanındaki bireysel finansal tasarruf araçlarının yönetiminin kolaylaştırılmasına katkı sağlamak amacıyla, başvuru sahibi vatandaşlara hangi bankalarda mevduat ve katılım fonu hesabının olduğu bilgisinin e-Devlet platformu üzerinden sunulması sağlanacak. 

YORUMLAR

  • 0 Yorum