Şehir Plancıları Odasının ODTÜ yolu Akrobasisi !

Mansur Yavaş'ın şu an gündemimiz de yok dediği ve topu Çevre Şehircilik Bakanlığına attığı tünel 2. yol, 2017 protokolüne göre her an gündeme gelebilir. Kampüsü ikiye bölecek ODTÜ tünel yol (2.yol) davası; Şehir Plancıları odası tarafından açılan bir güzergah davası ve "yol iptal" davası olmayıp maalesef bir "sit davasına" ve yol yapım mühendislik tekniğine bilerek indirgenmiş hafifletilmiş ve yanlış bir davadır. Göstermelik davanın hesabı olmaz. ŞPO'nun, ODTÜ yolları ve Ulaşım Ana planı 2038'e (ÇDP 2038)  karşı açtığı tüm davaların dava dilekçelerinin oda üyelerinin incelemesine sunulmak üzere kamuoyuyla paylaşılması isteniyor.

Şehir Plancıları Odasının ODTÜ yolu Akrobasisi !
02 Kasım 2021 - 08:57 - Güncelleme: 02 Kasım 2021 - 14:42
Şehir Plancıları Odasının ODTÜ Akrobasisi !

Rektör Acar döneminde Kampüsü ikiye bölecek ODTÜ tünel yol (2.yol) davası; Şehir Plancıları odası tarafından açılan bir güzergah davası ve "yol iptal" davası olmayıp maalesef bir "sit davasına" bilerek indirgenmiştir.Göstermelik davanın hesabı olmaz.
 

ŞPO'nun, Büyükşehir Belediyesinin  ODTÜ yolları ve Ulaşım Ana planı 2038'e (ÇDP 2038)  karşı açtığı tüm davaların dava dilekçelerinin oda üyelerinin incelemesine sunulmak üzere kamuoyuyla paylaşılması isteniyor.

Gazi Üniversitesi Ankara ulaşım ana planı yöneticileri, Bölge idare mahkemsi ve Şehir Plancıları Odası arasında tavşana kaç tazıya tut bir hukuk akarabosileri mi yaşanıyor sorusu Şehir Plancıları camiasında  tartışılıyor.

Güzergah davası açmayan ŞPO tepkilerin hedefinde...


Göstermelik davanın hesabı olmaz..!ŞPO'nun ODyollarına parçacı davalar açması güzergah davası olarak bütünleşik dava açmadığı tepki ile karşılandı.

Baştan beri Ankara Ulaşım Ana planını yapan Gazi Üniversitesinin ulaşım etüdleri ve analizlerinin sağlıklı olmadığı bilindiği halde; Gazi üniversitesi plan yapım ekibini sorgulamayan Şehir Plancıları Odasının tüm faturayı Mansur Yavaş'a kestiği görülüyor.

Teknik ve Hukuk akrabasileri ile zamana yayılan bir süreç mi var ?

Ankara Ulaşım Ana planı 2038 çalışmasına temellendirirlen çevre düzeni planının  mahkemece iptal edilmesi kararında da; ODTÜ yolları ve güzergahına ilişkin oda yönetiminin bir itirazı olmadığı, Dava dilekçesinde Yeni çevre yolu ve Eymir Gölü koruma alanı ağırlıklı  iki noktadan itirazi  bir gerekçelendirmeye gittiği anlaşılıyor.


Uzmanların davasız kalan yola tek çözümü;

"ODTÜ Rkt. ile ABŞ arasında imzalanan yollar protokolü,  Toplam güzergahın sadece  üniversite sınırları içinden gecen yol bölümü için düzenlenen idari bir tasaruftur.
Projenin;  "Mahkemeler kamu idare(lerinin)  taktir hakkına ayķırı karar alamaz" hükmü statüsü ile gerekçelendirilmemesi için öncelikle Rektörün halen daha geçerli 2017 protokolünden imzasını çekmesi ve md. 3/6 konusuna açıklık getirmesi ile mümķundür."


ŞPO'dan açıklama: Yol plan değişikliklerine ilişkin iki davamız bulunmaktadır.

Dava edilen planlardan biri 2017 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanmış plan değişiklikleridir. Dava 9. İdare Mahkemesi`nde görülmüş ve 2019 yılında yürütmeyi durdurma kararı verilmiştir. Daha sonra Bölge idare Mahkemesine taşınan davanın yürütmeyi durdurma kararı bozularak, davanın reddine karar verilmiştir.* 

Diğer dava ise ise, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi`nin 2016 yılında onayladığı Eskişehir Yolu-Bilkent Kavşağı-Şehir Hastanesi-Botanik Bahçesi ile İncek Bulvarı bağlantılı bölgelerde alternatif ulaşım güzergahlarına ilişkin plan değişiklerinin iptaline ilişkin tarafımızca açılan davadır. 2019 yılında Ankara 16. İdare Mahkemesi`nde görülen davaya ait kararda iptal gerekçelerimiz mahkeme tarafından kısmen kabul edilmiş kısmen reddedilmiştir. Akabinde, Bölge İdare Mahkemesi 5. Dairesi tarafından yapmış olduğumuz istinaf başvurusu 22.01.2021 tarihinde reddedilmiştir. Söz konusu istinaf kararı temyiz edilmiştir. denerek  detaylı açıklama yapılmadı.

Türkiye Havadis
Ankara Kulis


YORUMLAR

  • 0 Yorum