• Reklam

Siyasallaşan Yargıça Hukuk reformu bahane!

Önce Yargıça güven Reformu yapılmalıdır. Mahkemelere yolu düşen kişiler arasında yapılan bir ankette Türkiye’de siyasallaşan yargıya güven oranı eğer yüzde 7 ise bu durumdan nasiplenmesi gerekecek olanlar bizler olmasa gerek….

Siyasallaşan Yargıça Hukuk reformu bahane!
11 Ocak 2021 - 13:09 - Güncelleme: 11 Ocak 2021 - 15:31

Siyasallaşan Yargıça Hukuk reformu bahane!


Göstermelik yapılan ve yapılacak olan Hukuk reformları ile Hukuk devleti güçlendirilemez. Eğer bir yargıç bilerek bir yargı üst kararinini yada içtihat hükmünü verdiği kararında uygulamıyorsa bu durum  sadece bir disiplin notunun düşürülmesi ile çözülemez.

Emeklililği yaklaşmıs ve atama sorunu olmayan bir hakim siyaseten her türden karar almaya en yatkın hakimdir prensibi ile bu gruptaki hakimler özellikle Ağır ceza mahkemelerine ve Yargıtay'a son dönem atamaları yapılmamalıdır.

Coğrafi teminat hakkını kullandırmamaktan tutunda Hakim ve savcılık mesleğinden çıkarmaya kadar kesin yaptırımların geliştirilmesi gerek.

Fetö ile mücadele ve tespit davalarının Asliye hukuk mahkemelerinde görülmemesine yönelik kesin düzenlemeler yapılmalıdır.

Hukuk devletinden bağımsız yargı devleti yaratılmasına yönelik verilen hakim kararları hakkinda HSK nezlinde apilan şikayetler denetime tabi tutulmalı, Hakim takip çizelgesi ile juristikrarik karar veren ve tutumları süreklilik arzeden hakimlerin meslekten ihracı gündeme getirilmelidir.

Kânun devleti ve Yargı devleti hakimi değil, Hukuk devletinin sürekliliğini ve gelişimini sağlayacak Reform çalışmaları öncelikle; Hukuk devleti nosyonunu içselleştirmiş berrak siyasi kadroların kaflalarında ve mutfağında geliştirilmelidir.

Yargı içinde kripto hakim ve savcıların belirlenmesine yönelik HSK’ca geliştitilmiş tek bir kriter seti yoktur.

Mahkemelerde hangi cemaat temsilcilerin hangi kart viziti kullanarak dosya takipçiliği yaptığının belirlenmesine yönelik HSK ve Yargıçlar arasında bir iletişim hattı kurulmalıdır.

 Ve son olarak... Siyasallaşan bir Idare Devleti olmamak icin; Idarenin aldığı kararların hukuki bir sekil denetimine bağlandığı ve idarenin aldığı kararların idarî yargıda da aynen kabul edileceğine dair Anayasa'ya yakın zamanda eklenen madde acilen kaldırılmalıdır.

Kendi ceberut canavarını kendi içinde yaratan şark kurnazı reformların kimseye reform, kel başa merhem olamayacağı bilinmelidir.

Önce Yargıça güven Reformu yapılmalıdır.

Mahkemelere yolu düşen kişiler arasında yapılan bir ankette Türkiye’de siyasallaşan yargıya güven oranı eğer yüzde 7 ise bu durumdan nasiplenmesi gerekecek olanlar herhalde  hukuk savunucusu vatandaşlar olmasa gerek
….

 Türkiye Havadis

YORUMLAR

  • 0 Yorum