• Reklam
ALİ YAZIR

ALİ YAZIR


Şaşkınlaştırılan bizler;

11 Eylül 2021 - 20:47

Yerelden globale çok farklı siyasal , sosyal, sınıfsal katmanlardaki gerilim ve çatışmaların yoğun olduğu bir dünyada yaşıyoruz. İnsanları kapsayıcı anlayıştan uzak teorik ve yaşamsal politikalar, son yıllarda problemleri derinleştirmekte, ayrıca  çağa özgü farklı sorunlar insanlığın sinir uçlarına dokunarak tahrik etmektedir. Derinleşen adaletsizlikler, artan baskılar, yoksulluk, yolsuzluk, liyakatsizlerin makam sahibi olmaları ve bu gibi dengesizlik sonuçları, toplum ve siyasetin kullandığı  farklı dil ve üslupları, Türkiye’de de gerilim ve çatışmaların temelinde olduğu görülüyor. 
Pandemi sürecinde global ölçekli sermayeler büyürken, işsizlik , yoksulluk, halkın aleyhine gelişen bir kader haline dönüşmesine itiraz; nedense olmuyor. Herkes hayatından memnun! Bölüşümde adaletsizliğin derinleştiği bu global dünyada ırkçılıktan göçmen politikalarına, tabiatın tahribatından insan ilişkilerine kadar bir çok sorun hormonlu olarak büyüyor.
Dünyamız insanı, ne yazık ki tüketim arzularının kışkırtılması ile oluşturulan talep çokluğu sonucu,  bunu karşılayamayan arz arasındaki dengesizlik ise gerilimin bir başka nedenidir. 
Kısaca popülerlik ve polemiğin prim yaptığı, altta kalmamak adına laf yetiştirme ve altı boş rekabet dilinin yaygınlaştığı ortamda, toplumun en önemli sorunu olarak ortaya çıkan ve giderek de artmaya devam eden nitelik kaybı yani insan kalitesidir. Bu ise sosyal eşitsizliklerin beslediği sınıf ayrışmasını,  çatışmaları beslemekte. 
“Sizin döneminizde biz de mağdur olduk” söylemini bırakıp zor ekonomik şartlar altında hayatını devam ettirmeye çalışan insanımızın  her türlü mağduriyetini gidermeyi ne zaman düşüneceksiniz? 
Hırsını ihtiraslarının kölesi haline getirmiş insanlardan arındırılmış önce ülkem sonra dünya temennisiyle…

YORUMLAR

  • 0 Yorum