UYUŞTURUCU MADDE  SUÇU 
  • Reklam
AV. NEVİN DEMİREL

AV. NEVİN DEMİREL

UYUŞTURUCU MADDE  SUÇU 

03 Ekim 2019 - 18:13

Değerli  okurlarım  bu  makalemde  siz   değerli  dostlarıma   ceza  mahkemelerinde  çok    fazla  rastla  dığım  uyuşturucu madde  ticareti  suçları  hakkında bilgilendirme  yapacağım  .

Bu  suçla  yargılanıyorsanız  öncelikle  kaç  sene  ceza  alırım  Avukat  hanım  diye  soracak  olursanız    uyuşturucu maddeyi  imal   ederseniz  ithal  ederseniz  ya  da  bu  maddeyi  ihraç  ederseniz   en  ağır  ceza  ile  cezalandırılırsınız .  ve  siz  20  yıl ile   30  yıl  arasında bir  ceza  ile  yargılanırsanız.

Siz  eğer  uyuşturucu madde  ihraç  etme  suçunu  işlediniz  ve  ihraç  ettiğiniz   yani  yurt  dışına  sevk  ettiğiniz ve  o ülke sizin bu suçunuz  ihraç  olarak  değerlendirdi  ve  siz  o  ülkede  yargılandınız  ve ceza  aldınız  diyelim  cezanız  da  infaz  edildi  diyelim  belli bir  miktarı  sizin  o  ülkede  cezanızın  infaz  edilen  kısmı  Türkiye’de  yapılacak  yargılama  da  alacağınız  cezadan  elbette  ki   mahsup  edilecektir. 

Örneğin  siz  suriye’ye  uyuşturucu  madde  ihraç  ettiniz  suriye’de yargılandınız ve  ceza  aldınız cezanızın  diyelimki  2  senesi  suriye’de  infaz  edildi  ise  Türkiye’de  yargılandığınız  Ağır  ceza  mahkemesinde  aldığınız cezadan bu  iki  sen  tabiî ki mahsup  edilmek  zorundadır.

Eğer siz  uyuşturucu madde   suçunu  ruhsatsız  veya  ruhsata  aykırı  olarak  ülkemizde  sattınız  satışa  arz  ettiğiniz  yada  sevk  ettiniz  naklettiniz  depoladınız  satın  aldınız  kabul   ettiniz  ya  da bulundurdunuz  diyelim  bu  durumda  alacağınız  cezanın    en  alt  sınırı  10  yıldır. 

10 yıldan  az  olmamak  üzere  hapis  cezası  alırsınız  .   ve  ayrıca  20.000  güne kadar  da 

Uyuşturucu  ya  da uyarıcı madde verilen  veya  sattığınız  şahıs  18  yaşından  küçük bir çocuk  ise    alacağınız  ceza  15  yıldan  az  olmayacaktır. 

Ayrıca  değerli okurlarım  bu  suçlarda  sattığınız  maddenin   niteliği  de  cezanızda   artırma  nedeni olacaktır. Örneğin  siz   eroin  kokain  morfin  sentetik   kannabinoid   ve  ya  baz  morfin  sattı  iseniz     alacağınız  ceza  yarı  oranında  artırılacaktır mahkeme  tarafından  .

Ve  siz  eğer  bu  suçu  örneğin    bir  okula   yurda   hastaneye  kışlaya  ibadethaneye    yakın mesafede  işlerseniz  bu suçu  ya da  bu tarz bahsettiğim   yerlerin   tel  örgü   yada çevre duvarına  200 metre   yakın bir  mesafede  işlerseniz    15   yıldan   az  ceza  verilmez   yani  cezanızın  alt  sınırı  15  yıl  olacaktır. 

Eğer  mahkeme  sizin bu  suçu  3  yada  daha  fazla  iler birlikte   işlediğinize   kanaat  getirirse cezanızı   yarı oranında   artıracaktır  ve cezanız  1 kat artırılacaktır  . 

Üretimi   resmi makamların  iznine  ya da   satışı   yetkili   bir  tabip   tarafından  reçeteli   olarak  satılan  ve uyarıcı madde   etkisi  doğrucu   bir madde     açısından  da  bu yukarıda  anlattığım  şeyler  geçerli  olacaktır.

Uyuşturucu  ya  da  uyarıcı   etki    ya da  uyarıcı  etki  doğurmayan  ama  aynı şekilde  ithal  edilmesi    ya  da  imal  edilmesi  resmi bir  makamın iznine  bağlı olan bir maddeyi  siz  sevk  ederseniz   naklederseniz  depolarsanız  ya  da  ihraç  ederseniz    8  seneden  az  olmamak  üzere   hapis  cezası  ile   yargılanırsınız  ve  ayrıca    20bin  güne  kadar  adli para  cezası  alırsınız .

Eğer bu  suçu   bir hemşire  bir hastabakıcı   bir  eczacı   kimyager  sağlık memuru   laborant   ebe  hemşire   diş  teknisyeni  hastabakıcı    sağlık  hizmeti  veren  kimyacılıkla  ya  da  ecza  ticareti ile   meslek olarak uğraşan bir kişi  işlerse  cezanda  Ağır  ceza  hakimi   yarı oranında  artırım  yapar   . 

Peki  bu  suçtan  yargılanan  tutuklu  ve  hükümler   etkin pişmanlıktan  yararlanabilecek  mi  ? yani   bu  suçtan özgür iradesi  ile   pişman olan bir  kişi  ceza  indiriminden yararlanabilecek mi  ?  Evet tabiî ki   ceza  adaletine  olumlu bazı  davranışlar  sergilerse   tabiî ki  etkin pişmanlıktan  yararlanacaktır. 

Eğer  siz bu  suçu   suç  resmi  merciler  tarafından  haber  alınmadın  önce  saklandığı  imal  edildiği  yeri  resmi makamlara  yani  savcılık  mahkeme  ve polislere haber verirseniz  hiç ceza  almazsınız  . 

Eğer  sizin  suçunuzu  resmi  merciler  yani  polis  hakim  savcı haber  aldıktan  sonra   ihbar  eder  ve  Devlete  bu  suça  hizmet  eden yardım  eden kişileri   ihbar  ederseniz   ¼  den  !/2  ye kadar cezanızda indirim  yapılır  .  Ancak  yargıtayın kararlarına    göre  sizin  etkin  pişmanlıktan  yararlanabilmeniz  için  samimi  olmanız  gerekir.  Verdiğiniz bilgilerin  yararlı  olup  olmadığına  bakılması  gerekir. 

Siz  uyuşturucu madde ile ilgiis  olmayan  fail olarak  açık kimlik  ve  adresi belli olmayan bir kişiyi  etkin pişmanlıktan yararlanmak için  ihbar  ederseniz  samimi  olmayacağınız için  etkin pişmanlıktan yararlanamazsınız .

Peki   kullanmak için mi  satış  için mi  şahsın  cezalandırılacağını   nasıl  tespit   edeceğiz ? Bu konuda  kıstasımız  ne  olacak?

En  önemli  ölçüt  şudur.  Yakalanan  Uyuşturucu maddenin miktarıdır.  Eğer  siz  kişisel  ihtiyaç   sınırını   aşacak miktarda  uyuşturucu madde   bulundurursanız  bu  sizin   satıcı   olduğunuzun  göstergesidir .Kişisel  kullanım  için   kabul edebileceğimiz   miktar sizin  şahsi  fiziksel  ve  ruhsal   yapınız ile  bu maddenin   cinsine  kalitesine   göre değişiklik   gösterir .

Eğer  siz  yıllık  kullanım miktarını   aştı iseniz  satıcı olarak  sıfatlandırılıp  bu  şekilde  satıcı olarak  Ağır cezada  yargılanma  riski ile  karşı karşıyasınız demektir. 

Ayrıca bu  dosyalarda  önemli olan bir  diğer nokta  satma  devretme  tedarik  etme gibi  bir  davranış içine girip  girmediğinize de bakarız  ceza  Avukatları ve Hakimleri  tarafından  .

Siz  bu maddeyi  eğer  her zaman kolayca bulabileceğiniz  bir yerde bulundurdu iseniz   kişisel ihtiyaç için demek ki bulundurduğunuz anlamına gelir .  Eğer kolayca ulaşılmayacak  bir yerde  zulalanmış   bir şekilde   bir depoda  bulunduruyorsanız   suçunu   satış  olarak  değerlendirilecektir. 

Eğer siz çok  sayıda  küçük paketler halinde bulunduruyorsanız  ve içindeki   uyuşturucu madde hassas bir   biçimde   yapılan  tartı   sonucu   aynı miktarda uyuşturucu   madde  konulmuş  ise    bir  de uyuşturucu maddenin  ele  geçirildiği   yer  ya  da  yakınında hassas  terazi  ve  ambalaj  yakalanırsa   bu  kullanım    dışında  bir  amaçla  yani  satış için bulundurduğunuz  anlamına    gelecektir.

Bu konudaki  sorularınızı    0  532  508 90  45  nolu irtibat telefonuma bildirebilirsiniz .

İSTANBUL BAROSU  AVUKATI 

 

YORUMLAR

  • 0 Yorum