Yargı paketinde yeni düzenlemeler!
AV. NEVİN DEMİREL

AV. NEVİN DEMİREL

Yargı paketinde yeni düzenlemeler!

28 Ekim 2019 - 10:06

YARGI  PAKETİNDE  Değerli  okurlarım  kamuoyunda   uzun  süreden  beridir  sizlerin   ve biz  Avukatların  beklediği  1.  Yargı  paketi    resmi  gazetede  yayınlanarak  yürürlüğe  girdi.  şimdilerde  ise  gözler  ikinci  yargı  paketinde  ve   ne  zaman yayınlanacağına  çevrilmiş  durumda.  Bu konudaki çalışmalar  TBMM  de  tüm  hızı  ile  devam  etmekte.  Alınan  duyumlara  göre  Aralık  ayında  ikinci yargı  paketinin    Aralık  ayında  meclise  gelecek . 

Bildiğiniz  üzere  ikinci  yargı paketinde  kamuoyunda    af  olarak  nitelendirilen  infaz   indirimi  ve denetimli  serbestlik  ile  ilgili  yeni  düzenlemeler   olacak .  ve   1  ay  sonra  Aralık  ayında  meclisin  gündeminde  bu yasa  olacak ve  resmi gazetede  yayınlanarak  yasalaşacak  .

Yargı  paketinde  öncelikle  biz  Avukatlar için  ne  gibi  düzenlemeler  geldi .  Bu hususlara  değinelim  .  Meslekte  15  sene kıdemi olan  Avukatlar  özel  damgalı  pasaport  alabilecek  Ama  tabi ki  bunun  için bu pasaportu  almak isteyen  Avukatlarımızın   Türk  ceza  kanunumuzda belirtilen  suçlardan  veya  Terörle  Mücadele  kanunu   kapsamına  giren  suçlardan  dolayı  hakkında  soruşturma  ya  da kovuşturma  olmaması  gerekecek Bu ön koşuldur.    Bu şartları  taşıyan  Avukatlar  yeşil  pasaport  alabilecek. 

Ayrıca  terör  örgütüne  üye  olduğu  için  ya  da irtibatı  olduğu  için Yada  Milli  Güvenliği  tehdit  eden  bir  yapı içinde  olan  bu nedenle  pasaportu  iptal  edilenler  ve haklarındaki idari  ya  da  adli  soruşturma  lehine  sonuçlanmış  olsa da yine de  pasaportu iptal  edilmiş  olan kişiler  emniyetin yapacağı  araştırmanın  sonucuna  göre  içişleri  Bakanlığının kararı ile  tekrar  pasaportlarına  kavuşabilecekler  yani kısaca  khk ile  iptal  edilen  pasaportları  geri alabilecekler.

Avukat  olabilmek için  sınav  şartı  geliyor.  100 üzerinden  70    puan  almak  gerekiyor.    Ancak  bu  sınav  2020  -  2021  senelerinde  hukuk  fakültesine  girenleri  kapsayacak . 

Ve  en  önemlisi  siz  değerli  dostlarımı  ilgilendiren  konu  tutukluluk  süreleri  nasıl  olacak  ?

Siz  eğer  Ağır  ceza  Mahkemesinde    yargılanıyorsanız  en fazla    1  yıl    tutuklu  kalabileceksiniz  .  Asliye  ceza  mahkemesinin  görevine  giren  işlerde  en fazla  6  ay  tutuklu  kalabileceksiniz  .  Ama  siz  Devlet  Güvenliğine  Anayasal  düzene  karşı  suç işlediyseniz  tutukluluk  süreniz    en  fazla   1.  5  sene   olacak tabiî ki bu  süre   mahkemenizce  zorunlu olan hallerde  en  fazla  6  ay  uzatılabilecek.

Siz  suç  tarihinizde  15  yaşını  doldurmadıysanız  yarı  oranında  bu tutuklu  kalacaksınız  18  yaşını  doldurmadıysanız  ¾  oranında    tutuklu kalacaksınız  . 

Bana göre  yargı  reformunun  en önemli hususu bu noktadır .  Tutukluluk  süreleri  değişecek.
Sanık  ile  şüpheli  olan  kişi ile  mağdurun  karşılaşması  sakıncalı ise  bu  durumlarda  çocukların ifadeleri  özel  ortamlarda  alınacak  . 

Cinsel istismar  mağduru  çocukların  ifadeleri  cumhuriyet  savcısı  nezdinde  özel merkezlerde  alınacak. 
Sistemimize  seri muhakeme  usulü  dediğimiz  yeni bir  usul  getiriyor  değerli  dostlarım  .  Buna  göre  cumhuriyet  savcıları  şüpheliyi  bu  usul  hakkında öncelikle bilgilendirecek  Cumhuriyet  savcısının  bu teklifini  şüpheli  kabul  ettiği müdafii   huzurunda  kabul  ettiği  takdirde  hakkında  bu  usul  uygulanacak.Buna  göre  savcı  suçun kanuni  tanımındaki  alt ve  üst  sınır  arasında  bir  temel  ceza  tespit  edecek  bu  cezadan yarı  oranında  indirim  uygulayacak  ve yaptırımı   belirlemiş  tespit  etmiş olacak . 

Seri muhakeme  usulünden b aşka sistemimize  basit  yargılama  usulsü  geliyor  .  Ancak  bu usul  Asliye  ceza  mahkemesinde adli para cezası ile  ya  da üst sınırı  2  yıl yada  daha  az  süreli  hapis cezasını gerektiren bir  suç ile yargılana  kişiler  için geçerli olacak  değerli dostlarım  . 

Bunu  şöyle  izah  edeyim  sizlere   yargılandığınız  Asliye  ceza  Mahkemesi  örneğin  Bakırköy  5  Asliye  ceza  Mahkemesi  ve  siz  2  yıl  altı ya da  Adli para  cezası ile  yargılanıyorsanız    mahkemeniz  size  iddianameyi   size  ve  şikayetçinize  gönderecek  ve  tebligatta  size  duruşma  yapılmadan  da  karar verilebileceği  de  yazılacak .  ve  sizden  15  gün içinde  savunmanızı   bildirmeniz  istenecek  Toplanacak  deliller  varsa zaten ilgili  kurumlardan  istenecek .

Eğer siz    Asliye ceza  mahkemesinin belirtmiş  olduğu süre  içinde  savunmanızı  hazırlamazsanız  duruşma  yapılamadan ve cumhuriyet   savcısının  görüşü  alınmadan   karar verilebilecek  .  Böylece  2  yıl  altı  suçlar  ve  Adli para  cezasını gerektiren  suçlarda  siz bu  15  günlük  savunma  sürenizde  savunma  yapmaz  iseniz  mahkeme  hakkınızda    emniyet  ifadelerine  göre  karar verebilecek   sonucunu  çıkartabiliriz  .
Peki  ikinci  yargı  paketi ne  zaman  çıkacak  ve  kimleri  kapsayacak  .  Aralık  ayında  ikinci  yargı paketi  çıkacak  . Bu pakete  göre  38.000  ile  40.000  kişinin  cezaevinden  tahliye  edilmesi bekleniyor  ve  hesaplanıyor  .

Terör  çocuk istismarı kadına şiddet  uyuşturucu madde  satışı   ticareti   suçları  kapsam  dışında  kalacak  . infaz  süresi  ½  ye  indirilecek  ve  kalan  sürenin  1/5  i  denetimli  serbestlik  olarak  uygulanacak .Kadınlara ve  yaşlılara  ev  hapsi   tercihi  sunulacak  .Aralık  ayında  yürürlüğe  girecek  olan  Af  yasamıza  göre  cezalarının  yarsını çekenler  tahliye olacak .

- iş  ve  çalışma  hürriyetinin ihlali  güveni kötüye kullanma  ve  suç  eşyasının  satın  alınmasını  veya  kabul edilmesi  suçları  da  yeni  gelişmeler  arasında  bunlar  uzlaştırma  yasası  kapsamına  alınacak .
 TCK  117 MADDEDE  İş ve çalışma hürriyetinin ihlali  Suçu  düzenlenmiştir.    Buna  göre  bir  kişiye  cebir  tehdit uygulayarak   onun  çalışma  hürriyetini   ihlal  ederseniz   mağdur sizden şikayetçi olursa  siz  6  aydan  iki yıla  kadar ceza  alırsanız   ya  da  adli para cezası  alırsınız  .Bu suç uzlaştırma  yasası   kapsamına  alınmıştır.  Siz  bu  suçta karşı  tarafla  savcılık  aşamasında  ya  da  dava  aşamasında  uzlaşırsanız dava ortadan kalkar . 

Aynı  söylediklerim   güveni kötüye kullanma  suçu  cürüm  eşyasını   satın   aldığınız  suçtada  uygulanacaktır. 

Yargı  reformunun kamuoyuna  hayırlı olması temennisi  ile  saygılar    sunarım  .

Bu konudaki  sorularınızı   0  532  508  90  45  no’lu irtibat  telefonuma bildirebilirsiniz  uygun oldukça  yardımcı olmaya  çalışacağım  . 

YORUMLAR

  • 0 Yorum