HAKARET   SUÇLARI 
  • Reklam
NEVİN DEMİREL

NEVİN DEMİREL

HUKUK

HAKARET   SUÇLARI 

05 Kasım 2018 - 17:49

Değerli okurlarım  bu makalemde  siz değerli  dostlarımı  Hakaret  suçları  ile    ilgili  bilgilendirmek  istiyorum.  Hakaret  suçları  Basit   Hakaret  ve  Nitelikli  Hakaret   suçları  olmak üzere  ikiye  ayrılır.

Basit   hakaret  suçları uzlaştırma yasasına  tabidir  aynı  zamanda  şikayete  tabidir.  6  ay içinde şikayet  edilmesi    gerekir.    Şikayet hakkı  suçun işlendiğini   öğrendiğiniz  andan itibaren  işlemeye  başlar. Suçun işlendiğini  bizzat  yüzünüze  karşı yapılmış  bir  hakaret   suçu  ile  aynı anda  öğrenebileceğiniz  gibi    yokluğunuzda  da  hakaret  suçu işlenebilir. Yokluğunuzda  hakaret  suçu  işlendiği  zaman  buna  en  az  üç  kişinin   mahkemede   tanıklık  etmesi ile  hakaret  suçunun işlendiği varsayılabilir.Hakaret  suçu  facebook  watsap  twitter   yolu ile  de  işlenebilir. Bu  durumda  da  aynı şekilde  bu iletişim  vasıtaları ile  hakaret   suçunun işlendiğini  öğrenmiş  olmanız  yeterlidir.  Ve  şikayet  hakkını  suçun işlendiğini  öğrendiğiniz  andan  itibaren işlemeye  başlar .

Hakaret  suçları  ile  kişinin şerefi  onuru  kişilik  hakları  cezalandırılarak  korunmaktadır.Hakaret  suçlarında  somut  bir  olgu  veya  durum  isnat  edilerek  hakaret  suçu  işlenebileceği  gibi  soyut  bir  olgu  isnat edilerek de  bu  suç işlenebilir. Örneğin bir  kişiye  şerefsiz  karaktersiz  aptal demek  hakarettir.   Aynı şekilde  bir  kişinin  fiziksel  ya  da  zihinsel  engel  durumu ile  alay  edecek  şekilde  kelimelerle  hitap  etmek de  hakarettir.  Örneğin  ayağı  aksayarak  yürüyen bir  kişiye  topla  demek  hakarettir.  Kulağı  hiç  duymayan  birine  sağır  diyerek  dalga geçmek  gözleri  görmeyen bir  kişiye  kör  diyerek  dalga  geçmek  hakarettir.

Aynı  şekilde  bir  kişiye  dolandırıcı   hırsız  demek  kalpazan  demek  üç kağıtçı  demek  hakarettir.Ancak o  kişiye  isnat  etmiş olduğunuz  bu  suçlamaları  ispat  ederseniz  hakaret  suçu olmaz .  Basın  özgürlüğü  kapsamında  yapılan  eleştiriler      hakaret  suçunu  oluşturmaz .  Sanatçı  politikacı  F          utbolcu  gibi  topluma  mal  olmuş  kişilerin  eleştiri  kapsamındaki  sözler  hakaret  olarak  nitelendirilemez. 

Hakaret  telefonla mail  yolu  mektup yolu  ilede  olabilir.  Bu  durumlarda  da  şikayet  süresi   suçun işlendiğini  öğrendiğiniz  andan  itibaren   başlar.

Hakaret  suçunun cezası 3  aydan başlar  2  yıla  kadar   hapis  cezasıdır. Hakim hapis  cezası verebileceği  gibi  Adli para  cezası da verebilir. Yada  her  ikisin  birden verebilir.  Ya  da  sanığın  sabıka  kaydı  duruşmadaki  hal  ve  hareketleri bir  daha  bu  suçu işlemeyeceğine kanaat getirmesi   durumunda   hükmün  açıklanmasının  geri  bırakılmasına da  karar  verebilir.

Haksız bir  olaya  fiile  tepki   olarak  siz  hakaret   suçu işlediyseniz   hakim  bu  durumda  size  ceza  vermeyebilir.  Ya  da  verse bile  cezanızı  1/3  oranında  indirebilir.

Nitelikli  hakaret  suçları  Türk ceza  kanunumuzun  125.. maddesinin  3.  Fıkrasında  düzenlenmiştir.Burada  mağdur  kamu görevlisidir.  Bir hakim  bir savcı  bir  polise  bir  cumhurbaşkanına  yapılan   hakaret  nitelikli  hakaret  suçunu  oluşturur.    Burada  faile  1  yıl ile  2  sene arası   ceza  verilir. 

Eğer hakaret suçları   alenen işlenirse   bir caddede  bir TV  Programında işlenirse  faile verilecek ceza   1/6   oranında  cezası   artırılarak verilir .

Eğer   olayda karşılıklı   hakaret varsa  hakim her iki tarafa ceza vermez yada ceza verir   ve bu cezayı  173   oranında indirim yaparak verir  .

Cumhurbaşkanıma hakaretin cezası    TCK  299Maddeye göre verilecek  ceza   1  yıldan    4  yıla  kadar     hapis  cezası   alırsınız  . Eğer  bu  suçu  alenen  işlerseniz  cezanız !/6  oranında  artırılır . Bu  suçtan  dolayı  kovuşturma  yapılması  Adalet  Bakanının  iznine  tabidir. Cumhurbaşkanına   hakaret  suçunda  hakim  size  hapis  cezası verebilir  Adli para cezası verebilir.  Yada   Hükmün  açıklanmasının  geri  bırakılmasına  karar verebilir.

Bu konudaki  tüm  sorularınızı      0  532  508  90  45  nolu  irtibat  telefonuma bildirebilirsiniz.

YORUMLAR

  • 0 Yorum