RÜŞVET SUÇU
  • Reklam
NEVİN DEMİREL

NEVİN DEMİREL

HUKUK

RÜŞVET SUÇU

01 Şubat 2019 - 09:51

Değerli  okurlarım  sizlere  bu makalemde  Türk  ceza  Kanunumuzun    252  .  maddesinde  düzenlenmiş   olan   Rüşvet  suçu  hakkında  bilgilendirme  yapmak istiyorum  .

Rüşvet  suçunda  rüşveti  veren  gerçek kişidir.  Rüşveti  alan  ise  kamu   görevlisidir.      Bu  suç  kamu   idaresine  olan  güveni  sarsan   suçlardandır.   .  vatandaşlarımız  genelde  rüşvet  suçu  ile  irtikap  suçunu birbirine karıştırırlar.  Oysaki  irtikap  suçunda   kamu  görevlisi  nüfusunu   kullanır  baskı  yapar ya  da hileli  davranışlar  sergileyerek  bu  suçu  işler .

Bizim  hukuk  sistemimizde  şikayet  bağlı  suçlar  vardır  bir  de şikayete  bağlı olmayan  suçlar vardır.  Rüşvet  suçu  şikayete bağlı  değildir.  Savcılık  suçun  işlendiğini  öğrenir öğrenmez  resen  soruşturma  yapmak zorundadır.    

Her  suçun  bir  zamanaşımı vardır.  Hukuk  sistemimizde  ceza  zamanaşımı ve  dava  zamanaşımı olmak üzere  iki  tür  zamanaşımı vardır.  Rüşvet  suçu  ile ilgili   dava  zamanaşımı  15  senedir.

Türk  ceza  kanunu  252/3. Maddeye  göre bir  devlet  memuru ile  bir  gerçek kişi  rüşvet konusunda   anlaşmaya  varmışlarsa  rüşvet verilmese  bile  sanki   suç tamamlanmış gibi  cezalandırılır.  Öncelikle  iki kişinin  rüşvet konusunda  anlaşması  gerekir. Burada  bir  tarafta  rüşvet vermeyi  vaad  eden bir kişi vardır.  Diğer tarafta ise  rüşvet karşılığında  bir işi yapmayı   ya  da  yapmamayı vaad  eden bir kişi vardır.    İki kişinin vaad  etmesi ile  suç tamamlanmış  sayılıyor  değerli  dostlarım bu  duruma  dikkatinizi çekmek isterim.    Suçun  oluştuğunu  farz  edebilmemiz  için  vaade bulunmak  demekki yeterli oluyor.

Teklif ister kamu  görevlisinden gelsin  ister  gerçek kişiden gelsin hiç  fark etmez suç oluşur.    Taraflar  bu konuda  anlaştıktan  sonra  vazgeçseler  bile  geri  dönüş  yoktur  suç  oluşmuştur.

Siz  bir  kamu  görevlisi  iseniz  ve  karşı taraf  maddi  bir şeyler  istediniz  ancak karşı taraf kabul  etmedi  diyelim  ama  siz  o kamu  görevlisine  bir menfaat  temin  etmeyi   vaad  ettiniz  ama  kamu  görevlisi   bunu   kabul  etmedi  diyelim o takdirde   kmu  görevlisinin  cezası  yarı oranında  indirilecektir.

Bu  suçu herhangi bir  kişi işleyemez  ancak bir  kamu görevlisi işleyebilir.yani bir milletvekili bir belediye başkanı   bir belediye meclisi  üyesi    avukat  hakim  savcı  bilirkişi   tanık  gibi  yargı  görevi  yapanlar  kaymakam   vali   polis  gibi kişiler   bu  suçu işleyebilir.

Kişi  rüşvet  anlaşmasını yaptı  ancak  daha  sonra  görevinden  ayrıldı   diyelim  bu  durum  rüşvet  suçunun oluşumu  engellemez   yine de o kişi  rüşvet   suçundan  cezalandırılır.   Bu  suçun  oluşumu için  kamu  görevlisinin  görevi  kapsamına  giren bir  işi yapmayı ya  da  yapmamayı vaad  etmesi  gerekir.Yani    kamu  görevlisi  kendi  görevi  alanına  giren bir  suç  bir  işi halletmek için  maddi  menfaat  istemesi  gerekir.  Yoksa kendi  görev  alanına  girmeyen bir  iş için   maddi menfaat  isterse  tabiî ki bu  suç oluşmaz.

Değerli  dostlarım bu  suçun kanunumuzdaki  cezası  4  seneden başlar  hakim  size  4 senede  verebilir  12  senede verebilir. 

Ayrıca  siz  diyelimki  kamu  görevlisi olarak  rüşveti talep  ettiniz  ama  henüz  bir  anlaşma yapmadını  diyelim  bu durumda kamu  görevlisi olarak  size mahkeme vereceği cezayı yarı oranında indirebilir.  Yani  2 seneden   6  seneye kadar ceza verebilir.

Rüşvet  alan ya  da  rüşvet talebinde bulunan  kişi  hakim  savcı  avukat  noter ise  bilirkişi ise  yeminli mali müşavir ise  ceza 1/3  den  ½ ye kadar  artırılır. 

Kişi  diyelimki  işlemiş   olduğu  bu  suçtan  özgür iradesi ile  pişman olursa     ceza  indirim  nedenidir.  Rüşveti  alan  veya  almak için  anlaşan  kamu  görevlisi     soruşturma  makamları  rüşvet  suçunun işlendiğini  öğrenmeden  rüşvet  konusu şeyi  yetkili makamlara  teslim  ederse  etkin pişmanlıktan yararlanır. 

Rüşvet  veren ve  rüşvet  alan arasına  aracılık  eden kişi   de  müşterek  fail   olarak  aynı  rüşvet  alan ve  veren  gibi  cezalandırılır.  Rüşvet  suçuna  aracılık  suçunun cezası  4  yıldan  12  yıla  kadar  hapis  cezasıdır.    (tck  252/4  )

Rüşvet  suçuna  teşebbüs mümkündür.  .  siz bir  kamu  görevlisi olarak  rüşvet talebinde  bulundunuz  ancak  karşı taraf bunu kabul  etmedi ise  rüşvet  suçu  yine oluşmuş  olur.   

Veya   kamu  görevlisine  menfaat  temin   etmeyi vaad  ettiniz  ancak kamu  görevlisi  bunu kabul  etmedi ise  siz   rüşvet  verme  suçuna teşebbüs  etmiş olursunuz.  .  Her  iki  durumda  da  teşebbüsten  cezalandırılırsınız.   Siz  rüşvet  suçuna teşebbüs  ederseniz  alacağınız  ceza   2  seneden  6  seneye kadar  hapis  cezasıdır. 

Rüşvet  suçu  ile  ilgili  sorularınızı  0  532  508 90 45 nolu  irtibat telefonuma iletebiliriniz. 

AVUKAT  NEVİN ÖMEROĞLU  DEMİREL    İSTANBUL/BAKIRKÖY   AĞIR CEZA  AVUKATI 

YORUMLAR

  • 0 Yorum