TÖRE VE NAMUS CİNAYETİ DAVALARI 
  • Reklam
NEVİN DEMİREL

NEVİN DEMİREL

HUKUK

TÖRE VE NAMUS CİNAYETİ DAVALARI 

14 Nisan 2019 - 13:07

Değerli okurlarım bu makalemde  siz  değerli   dostlarıma  5237  SAYILI  Türk  ceza  kanunumuzda  yer  alan töre ve  namus  cinayetlerinden  bahsetmek  istiyorum . 

Türk  ceza  kanunumuzun  82 . maddesinin  /11/k maddesinde   töre  saiki ile  insan öldürme  suçu  düzenlenmiştir.  Fail burada  töreye  aykırı  hareket  ettiği  için mağduru  öldürmektedir.Töre  saiki ile  işlenen  cinayetlerde TCK  29  .Maddesinde  yer  alan haksız  tahrik  hükümleri uygulanmaz.Burada  sanığın  bireysel bir karardan çok   aile  aşiret  etkisi  vardır 

Töre  saiki  ile  işlenen  cinayetler  ile  namus  cinayetlerini  karıştırmamak  gerekir.  Yargıtay  eşlerden birisi  sadakat  yükümlülüğüne  aykırı  hareket  ederse  kendi rızası ile biri ile  ilşkiye  girerse  ve diğer  eş onu öldürürse  namus cinayeti  söz konusu  olduğu  için  fail haksız tahrik  indiriminden   yararlanır  Yargıtay  ceza  Genel Kurulunun  bu konuda bir çok kararı mevcuttur.  Yani   Namus  nedeni ile  işlenen  cinayetler  kastan  adam öldürme  suçunun  basit  hali ile  cezalandırılır.Ancak  namus cinayetinin  töre  saiki  ile  işlendiği   ispat  edilirse  yani bireysel bir kararla  değil  de  daha  geniş  bir  aşiret  aile  kararı ile  cinayet işlenmişse  töre  saiki ile  işlenen kasten adam öldürme  maddesinden  faile  ceza  verilir.  

Töre  saiki ile  bir insanın  yaşamına  son verirseniz  ağırlaştırılmış  müebbet  hapis cezası ile  cezalandırılırsınız  . 

Kasten  adam  öldürme  suçu  Türk ceza  kanunumuzun 81 .  maddesinde  düzenlenmiştir.

Kasten öldürme Madde 81- (1) Bir insanı kasten öldüren kişi, müebbet hapis cezası ile cezalandırılır. Nitelikli haller Madde 82- (1) Kasten öldürme suçunun; a) Tasarlayarak, b) Canavarca hisle veya eziyet çektirerek, c) Yangın, su baskını, tahrip, batırma veya bombalama ya da nükleer, biyolojik veya kimyasal silah kullanmak suretiyle, d) Üstsoy veya altsoydan birine ya da eş veya kardeşe karşı, e) Çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı, f) Gebe olduğu bilinen kadına karşı, g) Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle, h) Bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla,(1) i) (Ek:29/6/2005 - 5377/9 md.)Bir suçu işleyememekten dolayı duyduğu infialle, j) Kan gütme saikiyle,(2) k) Töre saikiyle,(2) İşlenmesi halinde, kişi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılır

Haksız tahrik Madde 29- (1) Haksız bir fiilin meydana getirdiği hiddet veya şiddetli elemin etkisi altında suç işleyen kimseye, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine onsekiz yıldan yirmidört yıla ve müebbet hapis cezası yerine oniki yıldan onsekiz yıla kadar hapis cezası verilir. Diğer hallerde verilecek cezanın dörtte birinden dörtte üçüne kadarı indirilir.

Namus  cinayetlerinde  haksız  tahrik  indirimi  uygulanacaktır.  Ancak  töre  cinayetlerinde  ağırlaştırılmış  müebbet  hapis cezası uygulanacaktır.

Bu konudaki  sorularınızı  0  532  508  90  45 nolu irtibat telefonuma   bildirebilirsiniz. 

AVUKAT  NEVİN  ÖMEROĞLU DEMİREL  AĞIRCEZA  AVUKATI   İSTANBUL BAROSU

YORUMLAR

  • 0 Yorum