• Reklam
NEVİN DEMİREL

NEVİN DEMİREL

HUKUK

ZİMMET SUÇU

03 Aralık 2018 - 23:55

Değerli  okurlarım bu makalemde  siz değerli dostlarıma  Türk ceza kanunumuzun 247  . maddesinde yer alan zimmet  suçu hakkında sizleri bilgilendirmek istiyorum.

Zimmet  suçunun  işlenebilmesi için öncelikle  bu suçu işleyen kişinin kamu  görevlisi olması gerekir Ve bu kamu  görevlisine görevi nedeni ile zilyedliğine    gözetimine bazı malların verilmiş olması ve kamu  görevlisi görevine aykırı bir şekilde sorumlu olduğu  mal üzerinde görevine aykırı bir şekilde tasarrufta bulunması   bu malları kendi zimmetine ya da bağlantılı olduğu bir kişinin zimmetine geçirmesi  gerekir.

Zimmet  suçunu işleyen  kişi bir Devlet memuru  olabileceği gibi bir Avukat   bir Belediye Başkanı da olabilir.  Bir Muhtar da olabilir. Burada şöyle  hassas bir nokta vardır . Bu suçu işleyen  Kamu görevlisi değilse normal bir vatandaş ise  o zaman o kişi hırsızlık yada güveni kötüye kullanma  maddesinden yargılanır. Bu noktaya dikkatinizi çekerim.

Bizim  Türk ceza kanunumuzdaki  yüz kızartıcı suçlar vatandaşlarımız  tarafından çok karıştırılmaktadır. Örneğin  irtikap ile zimmet suçunun vasfını aynı zannetmekteler.  Oysaki irtikap suçu farklı bambaşka bir suçtur. İrtikapda   kamu görevini kamu görevlisi kötüye kullanır ama bunu nasıl kullanır   mağduru ikna ederek ya da mağdurun bir hatasından faydalanarak sağlar Yani kısaca  kamu görevlisi nüfusunu burada kötüye kullanır. Menfaatine kullanır.

Zimmet  suçu şikayet  bağlımıdır? HAYIR  . Savcılıklarımız bu  suçu öğrenir öğrenmez  resen soruşturma yapmakla mükelleftir.  Bu suçlar 15 senelik zamanaşımına tabidir.  Bu suçun işlendiği savcılığa bildirilince savcılık   15 yıl içinde soruşturma ve kovuşturma yapacaktır.

Bu  suçu  herkes  işleyemez  ancak kamu görevlisi  işler. Bu suç ancak mülkiyet  hakkı sahibi gibi imişçesine davranma  ile oluşur .Kanu görevlisi bu malı satmaya  kullanmaya kendi işi için kullanma sı ile zimmet  suçu oluşur.

Peki  zimmet  suçu bu şekilde  oluşuyorsa daha ağırı  olan nitelikli zimmet suçu  nasıl oluşur. .Eğer fail diyelimki  zimmet suçunu işledi ama bu suçu işledikten  sonra hileli bazı davranışlar sergilerse Suçun ortaya  çıkmasını önlemeye yönelik bu kez daha ağır bir suç işlemiş  olur nitelikli zimmet suçu işlemiş olur. Kurum içi kayıtlardan  zimmet ya da miktarı anlaşılırsa bu suçun işlendiği anlaşıldığında  nitelikli zimmet suçu işlenmiş olur.

Eğer siz  size teslim  edilen bir malı  geçici bir süre  kullanıp sonra iade  etmek üzere bu suçu işlemişseniz  biz buna kullanma zimmeti deriz. Burada hakimler  failinin kastına bakar fail tamamen eşya ya da mal  üzerinde mal edinme kastı mı yoksa geçici bir süre kullanıp  iade etme niyetinde mi bunu araştırırlar. Eğer bu suçun faili tamamen  zimmetine geçirdiği malı parayı tamamen iade etmemek mülkiyetine geçirme niyetinde ise  TCK 247/1 DEKİ ZİMMET SUÇU eğer eşyayı kısa bir süre geçici bir süre kullanarak iade  etme niyetinde olduğuna kanaat oluşursa TCK 247/3 deki kullanma zimmeti suçu oluşur. Fail  hakkında herhangi bir ihbar şikayet olmadan malı iade ederse kullanma zimmetidir. Ama siz şikayet  olduktan sonra bu malı iade ederseniz. TCK 247/1 deki zimmet suçu oluşur.

Basit  zimmet suçunda  siz 5 ile 12 yıl  arası hapis cezası ile  ceza alırsınız .

Nitelikli  zimmet suçunda  ise en az 7.5 sene ceza alırsınız.

Kullanma  zimmeti suçunda   fail suç konusu malı   geçici bir süre kullanıp iade  ederse burada faile verilecek cezada  ½ oranında indirim yapılır. Ama yine  de burada mahkeme takdir hakkını kullanır  ve 1/4 ya da 1/3 ya da 1/2 oranında indirim yapabilir.  

Zimmet  suçunun işlendiğine  denetim yapmakla görevli  kamu görevlisi göz yumarsa  işlenen suçun müşterek faili ile  aynı cezayı alır . Örneğin bir  muhasebe müdürü yardımcısını işlediği  zimmete göz yumarsa o da 3 aydan 3 yıla  kadar hapis cezası ile cezalandırılır . Burada kamu  görevlisi ihmalkar davranarak bu suçun işlenmesine göz  yumduğu için suç kastı olmamasına rağmen ihmali nedeni ile  bu suçun işlenmesine göz yumduğu için o da 3 aydan 3 yıla  kadar hapis cezası alabilir.

Eğer  savcılık  tarafından   suç ile ilgili   soruşturma başlamadan   zimmet suçu nedeni ile  etkin pişmanlık gösterip zimmetinize  geçirdiğiniz parayı etkin pişmanlık göstererek  malı aynen iade ederseniz veya kamunun uğradığı zararı  iade ederseniz cezanızda 2/3 indirim olur. Ama savcılık  soruşturma başlattıktan sonra pişman olup etkin pişmanlık göstererek  zimmete geçen parayı iade ederseniz cezanızda 1 /2 cezanızda indirim olur  .

Ama  siz dava  açıldıktan sonra   hüküm verilmezden önce   etkin pişmanlık sağlarsanız  cezanızda 1/3 indirim olur.

Eğer  suç konusu  malın değerinin  azlığı durumunda    size verilecek ceza 1/3  den 1/2 oranına kadar indirim  yapılabilir. .

Güveni  kötüye kullanma  suçu uzlaştırma yasasına  tabidir. Ama zimmet suçu maalesef   uzlaştırma yasasından yararlanmaz .Bankacılık  zimmeti suçu 671 sayılı khk dan yararlanamayacak  suçlar arasındadır.

Bu konudaki  sorularınızı 0  532 508 90 45 nolu  irtibat telefonuma bildirebilirsiniz.   

AVUKAT  NEVİN ÖMEROĞLU  DEMİREL İLETİŞİM  0 532 508 90 45

YORUMLAR

  • 0 Yorum