Tahir Çalgüner

Tahir Çalgüner


Tek Dünya toplumu senaristlerine karşı çoklu "Karşı devrim"...

21 Kasım 2020 - 23:58

Tek Dünya toplumu senaristlerine karşı çoklu "Karşı devrim"...

 Vahşi Pozitivizmin Tek Dünya Tek Kan Labratuvar ideolojistleri

Siyonist SUN örgütü dangalak üst yapı reformistlerinin, tüm yumurtalarını aynı sepete koymaktan sıkıldığı bir dönem yaşıyoruz.

Avrupa birliğine alternatif Kudüs merkezli bir Doğu Akdeniz birliği ve Amerika’nın güç birikmesini ve şişkinliğini  kısmen Çin üzerinden dağıtan bir Doğu ve Ortadoğu hamlesi aslında aynı gücün bir üst yapı senaryosu ve sahnesi de Emperyalizmin  belirlediği  tanıdık Coğrafi  koordinatları.

Çin üzerinden, Ortadoğu'yu Akdeniz’e çıkartmak ve çoklu federatif yapılarla Milli  devletlerin etkinliğini azaltıcı bir senaryo aslında.
Tek Dünya Emperyalistlerinin “Tek Dünya vatandaşlığı” üzerine kurduğu bu senaryonun önünde engel olarak gördüğü iki temel unsur ise; Millet ve Ümmetif yapılar.
Marks’ın kendisine ümmet olarak seçtiği İşçi sınıfını nasıl ki;  Dünya devletini kurmada bir ana unsur olarak belirlenmesi  bir araç olarak kullanılmışsa, şimdilerde ise yine aynı taşeron Masonik örgütlenmeler;  İslam coğrafyasındaki ümmetif toplumlara ve Milli devletlerin ağzına bir parça bal sürerek bu Tek emperyalist şemsiye devlet altında yer alacak  sözde iki kutuplu Dünya’yı tekelden yönetme planını devreye soktu.

Tek dünya vatandaşlığı yaratmak üst yapı projesi öncelikle Milli devletleri hedef alıyor gibi algılansa da aslında  Ümmetif yapıları da  ortadan kaldırmaya yönelik Anti- İslamist bir projedir.

Coğrafyamız ve Ülkemizi ilgilendiren böyle bir şeytani proje karşısında Millet ve Ümmet beraberliği önem kazanmaktadır.

Toplumsal Alt yapı bileşenlerini ve beraberliğimizi sağlam tutabildiğimiz sürece Emperyalizmin görünmez virütik eli üzerimize değmeyecek ve sosyal mesafe kuralını bozamayacaktır.

Siyonist Emparyalistlerin etkilemeye çalıştıkları ve ekonomik tehditlere ve virütik etkilere maruz bırakılan siyasi üst yapılarımızın emperyalizme karşı yaptıkları mücadelede elini daha da  güçlendirmenin tek yolu; Millet ve Ümmet beraberliğinden ve Ulus devlet yapımıza sahip çıkarak bölünmez bütünlüğümüzü böldürtmemekten geçiyor.

Emperyalizmin üst ve alt yapı senaristlerine vurulacak etkili darbe; toplumların topyekun  zihniyet devrimi, yani karşı bir altyapı devriminde gizli.

Yani, Tüm mesele; yumurta sepetinin altının delik olduğunun Thruman show Siyonistlerine fark ettirilmemesinde...

 


 

YORUMLAR

  • 0 Yorum